Ozimska 4/7, 45-057 Opole, Polska
514 362 606
biuro@estilab.pl

Przygotowanie plików

Created with Sketch.

Jak prawidłowo przygotować plik do druku ??

PRZYGOTOWANIE PLIKÓW:

Przyjmujemy prace zamknięte, zapisane w formacie PDF (w wersji 1.6)

Nie przyjmujemy plików otwartych, takich jak: Ai, CDR, PSD etc.

– format netto zgodny z rozmiarem podanym w zamówieniu(trimbox)

– rozdzielczość bitmap 300-360 ppi

– fonty zamienione na krzywe

– minimalny rozmiar fontu 5 pt. Minimalna wysokość to 1mm

– łącza (grafiki połączone) osadzone w pliku

– spady 1 mm na stronę (bleedbox)

– obszar bezpieczny minimum 1mm od krawędzi cięcia (margines wewnętrzny)

– bez znaczników drukarskich (kostek kolorystycznych, znaczników cięcia itp)

– obrys wykrojnika zapisany na oddzielnej warstwie dokumentu, umieszczonej na wierzchu, zdefiniowany jako kolor dodatkowy o nazwie CutContour, koniecznie nadrukowany (overprint);w przypadku braku obrysu wykrojnika, zostanie on dodany automatycznie w wymiarze netto pracy z zaokrągleniem narożników 2 mm, kolor CutContour to CMYK 0/100/0/0

– biały poddruk jest potrzebny na materiałach transparentnych czy metalicznych,na dodatkowej warstwie umieszczonej nad warstwą w formie maski wypełnionej kolorem dodatkowym o nazwie White_Ink z włączonym nadrukowaniem wypełnienia (overprint) kolor White_Ink to CMYK 30/0/0/0

– kody kreskowe jako wektory, kolor 100% czerni. W innych przypadkach nie gwarantujemy czytelności za pomocą skanerów. Minimalna szerokość kodu to 21 mm 

– czerń nie wymaga podbijania innymi kolorami,drobne elementy tekstowe i kody kreskowe, bezwzględnie powinny być przygotowane jako 100%K, bez innych składowych kolorystycznych. Nadruk dla czerni powinien być wyłączony.

USTAWIENIA KOLORYSTYCZNE:

Całość pracy powinna być zapisana w przestrzeni barw CMYK ( poza kolorem obrysu wykrojnika i białego poddruku )- bez osadzonych profili kolorystycznych- kolory dodatkowe (PANTONE, HKS) skonwertowane do CMYK (poza obrysem wykrojnika i białym poddrukiem). Pozostawione kolory dodatkowe będą konwertowane automatycznie do przestrzeni CMYK w oparciu o profil referencyjny ISO Coated_v2.

DOSTARCZANIE DO DRUKU

– pliki powinny być nazwane w sposób jednorodny i umożliwiający ich bezproblemową identyfikację- używamy nazw polskich lub angielskich

– w nazwach nie używamy żadnych znaków diakrytycznych