Ozimska 4/7, 45-057 Opole, Polska
514 362 606
biuro@estilab.pl

Etykiety na środki ochrony roślin

Created with Sketch.

Musimy na pewno tym pamiętać, że etykiety na środki ochrony roślin spełniają niesamowicie ważną rolę. Stanowią one instrukcję użycia środków konkretnych ochrony roślin, które dopuszczone zostały do obrotu oraz stosowania właśnie przez Ministra Rolnictwa oraz Rozwoju Wsi. Musimy pamiętać o tym, że środki tego rodzaju bardzo często wykazują niezmiernie silne chemiczne działanie. Stąd właśnie instrukcja jednoznaczna na opakowaniach ich jest taka ważna chociażby z samego punktu widzenia bezpieczeństwa danego użytkownika. Zaznaczyć warto, że jak najbardziej etykiety na środki ochrony roślin zawierają liczne wskazówki, których bezwzględnie należy przestrzegać. Do obrotu w naszym kraju dopuszczone są środki ochrony wyłącznie takie, które zgodne są z etykietą.

Jak domyślić się nietrudno, etykiety na środki ochrony roślin zawierać muszą pewne jasno określone informacje. Następują dane znaleźć się muszą na etykiecie. Jest to chociażby nazwa handlowa środka oraz forma użytkowa preparatu. Dodatkowo wymienione muszą być wszelkie środki ostrożności. Nie wolno zapomnieć o karencji oraz prewencji. Chodzi o informacje o okresie, jaki upłynąć musi od użycia środka do zbioru oraz także o okresie, przez który po samym użyciu środka człowiek oraz zwierzęta przebywać nie powinny na obszarze samego zastosowania środka. Na etykiecie musi się także zajmować sposób przechowywania jak i także postępowanie z opakowaniami zużytymi. Jak widać troszkę tych informacji koniecznych jest.